Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru
"HWN YW Y SANCTAIDD DDYDD"

The Fellowship of the Lordís Day in Wales
"THIS IS THE DAY THE LORD GAVE US"


 

SWYDDOGION CYMDEITHAS DYDD YR ARGLWYDD YNG NGHYMRU

OFFICERS OF THE FELLOWSHIP OF THE LORDíS DAY IN WALES
 

Cadeirydd Pwyllgor y Gogledd /Chairman of the North Wales Committee

Parchedig Gwilym O. Jones (Croesoswallt /Oswestry)
 

Cadeirydd Pwyllgor y De/ Chairman of the South Wales Committee

Parchedig Wyn Rhys Morris, BA, BD
 

Trysorydd/Treasurer

Mrs. Margaret Jones
2 Brockway Close, Baglan, PORT TALBOT, SA18 8EL
 

Ysgrifennydd Cyffredinol/ General Secretary

Parch Ddr Athro D. Ben Rees,
32 Garth Drive, Liverpool L18 6HW, Merseyside. (0151-724 1989)
 

Golygydd/ Editor

Parch. Ddr. Athro D. Ben Rees,
32 Garth Drive, Liverpool L18 6HW, Merseyside
 

Every communication to the Secretary:
 

All donations should be sent from individuals and churches to our Treasurer:

Mrs. Margaret Jones
2 Brockway Close, Baglan, PORT TALBOT, SA18 8EL


Top of Page