Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru
"HWN YW Y SANCTAIDD DDYDD"

The Fellowship of the Lordís Day in Wales
"THIS IS THE DAY THE LORD GAVE US"


Past Events

 

 
CYMANFA'R SUL


Gwahoddir chwi garedigion y Sul a darllenwyr
 
 
Etifeddiaeth i Gymanfa'r Sul
 
fore a phnawn Sui, Mehefin 24ain, 2007
yng Nghapel y Presbyteriaid Cymraeg
Nantgaredig, Caerfyrddin.
 
Thema: Hau Had Duw
 

Oedfa'r Bore am 10.30 o'r gloch yng nghwmni
Plant ac leuenctid Sir Gaerfyrddin
Llywydd - Parch. G. Aled Jenkins, Hwlffordd
Defosiwn yng ngofal gweinidogion lIeol
Anerchir gan: Parch. D. Nigel Davies, Caerfyrddin,
a Swyddog leuenctid Eglwysi Gogledd Myrddin
 
Darperir cinio ysgafn yng Nghanolfan Pontargothi ar ol oedfa'r bore
am bris rhesymol.
 
Yna, am 2.15 o'r gloch yn yr un capel, Oedfa Moliannu Duw
(Cymanfa Ganu)
 

Llywydd - Parch. Ddr. D. Ben Rees, Lerpwl
Arweinydd - Mr. Gwyn Nicholas, Ffynnon Henri
Organydd - Mrs. Sylvia Thomas
Cyflwynydd y Neges - Mr. Havard Gregory, Caerdydd
Y Fendith - Parch. J. Elwyn Jenkins, Llanbedr Pont Steffan
 
Gwneir casgliadau yn y ddwy oedfa