RETURN 

Cofiwch amdanom:

Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru

"HWN YW Y SANCTAIDD DDYDD"


Diolchwn yn gynnes i bob person unigol, Eglwysi a Chyfundebau am eu cefnogaeth gyson.

Eleni eto fe’n daliwyd gan y chwyddiant a bydd cael y ddau pen llinyn ynghyd yn fwy anodd.

Gwyddom y gallwn ddinbynnu ar eich help ymarferol drwy ychwanegiad bychan mewn cyfraniad.

DIOLCH O GALON I CHWI


Ysgrifennwch y siec i

‘Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru’

Danfonwch at y Trysorydd

Mrs. Margaret Jones
2 Brockway Close, Baglan, PORT TALBOT, SA18 8EL

Dros: Personol.....................................Enwad.................................
          Eglwys
         Cyrff Crefyddol

Enw....................................................................................................

£ .............p

Cyfeiriad...........................................................................................

.............................................................................................................

A oes angen taleb? Oes /Na........................