Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru
"HWN YW Y SANCTAIDD DDYDD"

The Fellowship of the Lords Day in Wales
"THIS IS THE DAY THE LORD GAVE US"


 

ADNODDAU / RESOURCES

 

Myfyrdod

Yna yr Iesu a Arweiniwyd i fyny ir
Anialwch....iw demtio...(Mathew 4:1)
Arglwydd, cafodd dy Fab ei demtio
yn yr anialwch gan ddiafol.
Ei demtio i droir cerrig yn fara,
iw fwrw ei Hun o binacl y deml,
i blygu gerbron y diafol iw addoli.
Cawn ninnau ein temtio, Arglwydd da:
i feddwl yn unig am bethau gweledig,
i anghofio nad ar fara yn unig y bydd byw dyn,
ac anghofior Bara a ddaeth i waered or nef.
Cawn ein temtio i ddringo i binacl ein
gorchestion ein hunain,
ein peiriannau an hawyrennau an llongau gofod,
gan anghofio mai oddi wrthyt Ti y daw
pob dawn a gallu i ddeall a dyfeisio.
Cawn ein temtio i chwennych y byd ai
deyrnasoedd ai gyfoeth,
ac i ymgrymu iw allu ai rwysg,
gan anghofio nad ydym i addoli neb na dim
ond Ti, O! Arglwydd ein Duw,
nad ydym i wasanaethu neb ond Ti.
Cadw ninnau rhag cwympo, O! Arglwydd da,
fel y cadwyd dy Fab,
trwy dy Air
trwy dy nerth,
a thrwy ei Ysbryd Ef. Amen

Harri Williams


Top of Page