Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru
"HWN YW Y SANCTAIDD DDYDD"

The Fellowship of the Lords Day in Wales
"THIS IS THE DAY THE LORD GAVE US"


 

ADNODDAU / RESOURCES

 

RHAN O SALM 95, 1-7

 

Dowch, canwn fawl ir Arglwydd Dduw,
Ef biaur mawl yn ddiau;
Yn nerth ein hiechyd llawenhawn,
Gan gofio Ei holl ddoniau.

Deuwch yn unfryd ger jEi fron,
O galon lawn diolchwn;
Mewn Salmau pr, a llafar gn,
Ei Enw gln moliannwn.

Oherwydd mawr ywr Arglwydd Dduw,
A mawr Ei ryfeddodau;
Brenin ar holl frenhinoedd byd,
A Duw gorwuch bob duwiau.

Maer gorddyfnderau yn Ei law,
Ar uchelderau hefyd;
Y dwylo luniodd fr a thir
Syn llywior holl gyfanfyd.

Deuwch, addolwn bawb ynghyd,
Yn wylaidd iawn ymgrymwn
Mewn ofn a dychryn ger Ei fron
Yn isel ymostyngwn.

Ein Duw an Bugail da yw Ef,
Ninnau ym braidd Ei borfa;
Yn ddiiogel yn Ei gadarn law
Fen harwain iw orphwysfa.

Port Talbot

ANNE MAINWARING


Top of Page